11-07-16 Υποβολή επτά δράσεων Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ

am

11-07-16 ΑΜΕΑ, ειδικά σχολεία, ενιαίου τύπου δημοτικο στις επτα δράσεις Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ

Επτά (7) Πράξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της  Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την  Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, τη  Στήριξη της  Ειδικής Αγωγής, τη Δημιουργία Ενιαίου Τύπου Δημοτικού σχολείου και την Ενίσχυση της  Προσχολικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-7 συνολικού προϋπολογισμού 216.128.680,27 ευρώ.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την  υποβολή επτά (7)  διακριτών πράξεων  προϋπολογισμού 216.128.680,27 ευρώ για το σχολικό  έτος  2016-2017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, του ΕΣΠΑ 2014-20, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο.  Ο σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση και επέκταση προγραμμάτων ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα δημοτικά σχολεία, την ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προγράμματα υποστήριξης μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως, το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, την ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρία η ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς επίσης παρεμβάσεις στη γενική εκπαίδευση όπως την καθιέρωση ενιαίου τύπου δημοτικού σχολείου και την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης.

Δείτε σε συνημμένο έγγραφο Word αναλυτικά τις επτά πράξεις της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

clip image002

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top