_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2020

Για είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Ηλεκτρονικές Εγγραφές Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2020" του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πατήστε εδώ.Για την ιστοσελίδα του Υπουργείου πατήστε εδώ.