Δελτία Τύπου

13-04-11 Σύσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Υγείας

Δελτίο Τύπου

Σύσκεψη των  Υπουργών  Παιδείας και  Υγείας με τους Προέδρους των Ιατρικών Σχολών της χώρας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου, στις 09:00, στο Υπουργείο Παιδείας.

Η σύσκεψη θα έχει ως αντικείμενο τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» και θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Πανεπιστημιακών γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

12-04-11 Η Έκθεση της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Για την Έκθεση πατήστε εδώ.

12-04-11 Σύνοδος της Μικτής Ελληνογερμανικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη διδασκαλία Ελλήνων μαθητών στη Γερμανία

Δελτίο Τύπου

H 12η Σύνοδος της Μικτής Ελληνογερμανικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη διδασκαλία Ελλήνων μαθητών και μαθητριών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, πραγματοποιήθηκε  από τις 6 έως τις 8 Απριλίου 2011, στην Αθήνα.    Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Ιωάννης Ν. Καζάζης, καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Αντίστοιχα  επικεφαλής της γερμανικής αντιπροσωπείας ήταν ο Josef Erhard, Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας της Βαυαρίας.

Όπως τόνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Φώφη Γεννηματά, στο πρωτόκολλο που υπογράφτηκε μετά την λήξη των εργασιών της συνόδου, εμπεριέχονται ιδιαίτερα σημαντικές δεσμεύσεις από Γερμανικής πλευράς  σχετικά με τους Ελληνικούς στόχους:

1. Τρόποι αναβάθμισης των τίτλων των ελληνικών σχολείων, ώστε οι μαθητές να αποκτούν ισότιμους τίτλους με αυτούς των γερμανικών σχολείων.

Τόσο η ελληνική όσο και η γερμανική  πλευρά θεωρούν ότι είναι ρεαλιστικό το ενδεχόμενο στα ελληνικά σχολεία στην Γερμανία- που τώρα θεωρούνται συμπληρωματικά- με την αναβάθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων της γερμανικής γλώσσας  να αναβαθμιστούν επισήμως και οι τίτλοι σπουδών που χορηγούν.

 

2. Απόκτηση Ελληνογερμανικού απολυτηρίου (Abiapo) που θα είναι πλήρως αναγνωρισμένο από την Γερμανία ισότιμο με το Abitur.

Η Γερμανική πλευρά τόνισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη τα ελληνικά Λύκεια τα οποία, μέσα από την ενσωμάτωση στοιχείων του γερμανικού αναλυτικού προγράμματος και της γερμανικής γλώσσας, θα δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις που θα οδηγούσαν σε ένα κοινό απολυτήριο.

Η ελληνική πλευρά έλαβε υπόψη τους ενδοιασμούς, εξέφρασε όμως την επιθυμία να δημιουργηθεί ένα νέο πιλοτικό σχολείο που θα οδηγεί σε κοινό απολυτήριο.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το εγχείρημα αυτό μπορεί να υλοποιηθεί στη βάση ενός νέου, καινοτόμου προγράμματος σπουδών που θα εκπονηθεί από κοινού. Η Βαυαρία είναι διατεθειμένη, στο πλαίσιο αυτό, να κάνει προκαταρκτικές συζητήσεις για τη δημιουργία ενός πιλοτικού σχολείου.

 

3. Παροχή πιστοποιητικού γερμανομάθειας στους μαθητές των Ελληνικών σχολείων.

Ανοίγει το θέμα της πιστοποίησης της γνώσης της Γερμανικής Γλώσσας για τους μαθητές των Ελληνικών σχολείων. Η πιστοποίηση θα ξεκινήσει πιλοτικά από το κρατίδιο της Βαυαρίας και θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του Ινστιτούτου Goethe.

 

4. Πιστοποίηση Ελληνομάθειας για τους μαθητές (Έλληνες και μη) στη Γερμανία.

Η γερμανική πλευρά έδωσε πληροφορίες για τη δυνατότητα πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας μετά από εξεταστική διαδικασία και με τη χορήγηση πιστοποιητικού. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι Έλληνες μαθητές και μαθήτριες δεν τυγχάνουν μειονεκτικής μεταχείρισης στο Γερμανικό σχολικό σύστημα.

Η πιστοποίηση θα ξεκινήσει πιλοτικά από το κρατίδιο της Βαυαρίας και θα γίνεται μέσω εξεταστικής διαδικασίας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

 

5.  Να αναλάβει η Γερμανική πλευρά τις δαπάνες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού (δίγλωσσου ελληνογερμανικού) σχολείου του Βερολίνου.

Σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Σχολείο στο Βερολίνο, η ελληνική πλευρά δήλωσε πως θα επιθυμούσε η γερμανική πλευρά να αναλάβει τη χρηματοδότηση του ελληνικού διδακτικού προσωπικού του, πράγμα που ανταποκρίνεται στους όρους της συμφωνίας. Η γερμανική πλευρά δεσμεύθηκε να προωθήσει το αίτημα στις αρμόδιες αρχές στο Βερολίνο.

 

6. Εισαγωγή των μαθητών που αποφοιτούν από τα Ελληνικά Λύκεια της Γερμανίας, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας.

Στο πρωτόκολλο επαναβεβαιώνεται ρητά πως οι μαθητές των Ελληνικών σχολείων στη Γερμανία έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αυτής. Προϋπόθεση για την εισαγωγή τους αποτελεί  η κατοχή απολυτηρίου ελληνικού λυκείου καθώς και το πιστοποιητικό συμμετοχής τους στις γενικές εξετάσεις στην Ελλάδα όπου θα αποδεικνύεται η συγκέντρωση της εκάστοτε ισχύουσας ελάχιστης βαθμολογίας εισαγωγής σε ελληνική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

7. Αποφασίστηκε η επόμενη ελληνοβαυαρική συνάντηση για το 2012.


Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

12-04-11 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2010-11 προσλαμβάνονται 76 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ12.04, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ16.01, ΠΕ17.02, ΠΕ18.03, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.11, ΠΕ18.12, ΠΕ18.18, ΠΕ18.20, ΠΕ18.25, ΠΕ18.26, ΠΕ18.28, ΠΕ18.39, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΠΕ34,  για τα σχολεία Γενικής Παιδείας, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τα Μουσικά Σχολεία.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη   υπηρεσίας από   Τετάρτη  13  μέχρι  και  Παρασκευή  15  Απριλίου   2011.


Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών πατήστε εδώ.

12-04-11 Σχετικά με την οικονομική κατάσταση του ΤΕΙ Πειραιά

Δελτίο Τύπου

Η αλήθεια για την οικονομική κατάσταση του ΤΕΙ Πειραιά

Η κατανομή της κρατικής επιχορήγησης προς τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο διαφανή και με βάση τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας τους.  Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος συμφωνήθηκε και εγκρίθηκε από τη σύνοδο των Προέδρων των ΤΕΙ η εφαρμογή ενός αλγόριθμου, στον οποίο θα λαμβάνονται υπόψη ο φοιτητικός πληθυσμός, το εκπαιδευτικό προσωπικό, ο Δείκτης Κόστους Σπουδών, καθώς και ορισμένα κριτήρια ωρίμανσης, όπως π.χ. πολυεδρικότητα.

Παρατηρήθηκε, λοιπόν, μετά την εφαρμογή του αλγόριθμου, ότι το ΤΕΙ Πειραιά λάμβανε επιχορήγηση πολύ υψηλότερη σε σχέση με τα στοιχεία λειτουργίας του. Παρόλα αυτά,  είναι το μοναδικό ΤΕΙ της χώρας, το οποίο παρουσίασε στο τέλος του έτους έλλειμμα άνω του 1,5 εκατομμύριου ευρώ, χωρίς να δίδεται κάποια εξήγηση για την αιτία. Το επιχείρημα πως «τα περιφερειακά ΤΕΙ δεν έχουν σπουδαστές και κακώς τους δίδεται χρηματοδότηση εις βάρος του ΤΕΙ Πειραιά» επιχειρεί να μεταθέσει αλλού τη συζήτηση και όχι εκεί που πρέπει, δηλαδή στο κατά πόσο γίνεται ορθολογική κατανομή των πόρων και πώς εξηγούνται τα  ελλείμματα  που παρουσιάζονται.


Την ουσία του πραγματικού προβλήματος αναδεικνύουν τα στοιχεία που επισυνάπτονται. Παρουσιάζονται 5 ΤΕΙ, συμπεριλαμβανομένου και του ΤΕΙ Πειραιά, για τα οποία δεν μπορεί να επικαλεσθεί κανείς ότι «δεν έχουν σπουδαστές» και παρατίθενται αναλυτικά, συγκριτικά στοιχεία.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τη Δήλωση της Υπουργού Παιδείας πατήστε εδώ.
Για αναλυτικά στοιχεία των ΤΕΙ πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top